एंटरप्राइझचा सन्मान

सन्मानाचे प्रमाणपत्र

 • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रगती 2016 मध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर कन्स्ट्रक्शन मध्ये प्रथम पारितोषिक

  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रगती 2016 मध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर कन्स्ट्रक्शन मध्ये प्रथम पारितोषिक

 • एंटरप्राइझ क्रेडिट ग्रेड AAA (सर्वोच्च ग्रेड) चे प्रमाणपत्र

  एंटरप्राइझ क्रेडिट ग्रेड AAA (सर्वोच्च ग्रेड) चे प्रमाणपत्र

 • राष्ट्रीय उत्कृष्ट जलसंधारण उपक्रम

  राष्ट्रीय उत्कृष्ट जलसंधारण उपक्रम

 • नॅशनल हाय-टेक एंटरप्रिस

  नॅशनल हाय-टेक एंटरप्रिस

 • नॅशनल एंटरप्राइझ ऑफ "कॅपिंग प्रॉमिस आणि ऑनरिंग कॉन्ट्रॅक्ट्स"

  नॅशनल एंटरप्राइझ ऑफ "कॅपिंग प्रॉमिस आणि ऑनरिंग कॉन्ट्रॅक्ट्स"

 • राष्ट्रीय SRDI

  राष्ट्रीय SRDI "लिटल जायंट" एंटरप्राइझ

 • जिनशा जलविद्युत केंद्राचे उत्कृष्ट उत्पादक

  जिनशा जलविद्युत केंद्राचे उत्कृष्ट उत्पादक

 • बाईहेतन जलविद्युत केंद्राचे 2019 मधील उत्कृष्ट उत्पादक

  बाईहेतन जलविद्युत केंद्राचे 2019 मधील उत्कृष्ट उत्पादक

 • बाईहेतन जलविद्युत केंद्राचे 2020 मध्ये उत्कृष्ट उत्पादक

  बाईहेतन जलविद्युत केंद्राचे 2020 मध्ये उत्कृष्ट उत्पादक

 • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रगती 2018 मध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर कन्स्ट्रक्शनमध्ये तिसरे पारितोषिक

  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रगती 2018 मध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर कन्स्ट्रक्शनमध्ये तिसरे पारितोषिक

 • सिचुआन प्रांतातील कचरा बूमचा पहिला संच

  सिचुआन प्रांतातील कचरा बूमचा पहिला संच

 • राष्ट्रीय उत्कृष्ट जलसंधारण उपक्रम

  राष्ट्रीय उत्कृष्ट जलसंधारण उपक्रम

आयएसओ

 • OHSA18001:2007

  OHSA18001:2007

 • ISO45001:2018

  ISO45001:2018

 • ISO14001:2015

  ISO14001:2015

 • ISO14001:2015

  ISO14001:2015

 • ISO9001:2015

  ISO9001:2015

 • ISO9001:2015

  ISO9001:2015

पेटंट प्रमाणपत्र

 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(1)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-1
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(19)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(18)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(१७)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(१३)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(१२)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(8)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(7)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(3)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(16)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(15)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(14)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(9)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(2)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(4)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(11)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(१०)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(6)
 • पेटंट-प्रमाणपत्र-(5)