इतिहास

चिन्ह (6)

1956 शांघाय.
Xinye इलेक्ट्रिकल.

चिन्ह (1)

देयांग.
डोंगफांग इलेक्ट्रिकल.

चिन्ह (5)

सिचुआन.
ओरिएंट हायड्रोइलेक्ट्रिक

चिन्ह -4

चीन.
डोंगफांग जलसंधारण

चिन्ह (३)

डोंगफांग होबो रोबोट

चिन्ह (७)

Dongfang ग्रीन तंत्रज्ञान

चिन्ह

308 पेटंट

चिन्ह (2)

राष्ट्रीय SRDI "लिटल जायंट" एंटरप्राइझ

चिन्ह (4)

आम्ही वाटेवर आहोत......