जलविद्युत केंद्रे (परदेशात)

प्रकल्प (१०)

पोसो I जलविद्युत केंद्र, इंडोनेशिया

हायड्रॉलिक गेट्स, गॅन्ट्री क्रेन, फिक्स्ड विंच होइस्ट

प्रकल्प (9)

नाम ओऊ नदी कॅस्केड2 हायड्रोपॉवर स्टेशन, लाओस

कचरा रॅक, रेडियल गेट

प्रकल्प (11)

नाम ओऊ नदी कॅस्केड2 हायड्रोपॉवर स्टेशन, लाओस

कचरा रॅक, रेडियल गेट

प्रकल्प (12)

काची जलविद्युत केंद्र, कोस्टा रिका

हायड्रॉलिक गेट्स, hoists